Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

Βάλτε μας λοιπόν
και τα στεφάνια τα αγκάθινα
εγώ από έρωτα ξέρω θα χαθώ
κι όχι από άλλο αμάρτημα.
Ψευτιά και αισθήματα χάρτινα,
την αγαπώ.

Μαζί της στον ίδιο το σταυρό
θέλω να ξεψυχήσω
καρφώστε την πάνω μου λοιπόν
για να ξαναμαρτήσω.