Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Άντζυ Σαμίου - Παράλληλη Αγάπη

Παράλληλη αγάπη στην συνείδηση μου αγκάθι στην καρδιά φτερά ..