Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει

Παράξενε μου έρωτα
σεβντά μου πεισματάρη
να κάτεχα η αγάπη μας
ήντα τροπή θα πάρει