Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Η Αλήθεια του Καθένα

Η αλήθεια του καθένα είναι η μόνη διαδρομή και κυλάει σαν τα τρένα σε δυο ράγες μια γραμμή.