Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Kι αν τα ματια σου......

Με κοιτάζουν, μου μιλούνε κι απορούν,
αχ, τα μάτια σου.
Για τα όνειρα που κάνανε ρωτούν,
αχ, τα μάτια σου........