Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Και κάθε σταγόνα κι ένα εσύ. Όλη τη νύχτα. Ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος. Αξημέρωτος ήχος. Αξημέρωτη ανάγκη εσύ. Τόση βροχή για μια απουσία. Τόση αγρύπνια για μια λέξη....