Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Το παρελθόν μου

Το παρελθόν μου μη ρωτάς, είναι πληγή για μένα
είναι θλιμμένες Κυριακές και βράδια πονεμένα...
Το παρελθόν μου μη ρωτάς, μη μου ξυπνάς τον πόνο
ό,τι με πάθος αγαπώ με δάκρυ το πληρώνω...