Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Διάφανες αυλαίες...

Είναι τα βλέφαρα μου διάφανες αυλαίες... Όταν τ’ ανοίγω... βλέπω εμπρός μου ό,τι κι αν τύχει... Όταν τα κλείνω... βλέπω εμπρός μου ό,τι ποθώ...Είναι τα βλέφαρα μου διάφανες αυλαίες... Όταν τ’ ανοίγω... βλέπω εμπρός μου ό,τι κι αν τύχει... Όταν τα κλείνω... βλέπω εμπρός μου ό,τι ποθώ...