Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Αγγελέ μου τυραννέ μου!!!!!

Άγγελέ μου, τύραννέ μου σε κοιτάω
και στα μάτια σου διαβάζω τη ζωή