Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Τραυματισμένε μου έρωτα

Σαν πέρασμα βροχής ήτανε θα δεις
Και μη μου ξαναπείς τελειώσαμε εμείς
Έτσι δε ξοφλάς όταν αγαπάς