Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Να μη ξεχάσεις ποτέ......

...να μην ξεχάσεις ποτέ πως η
αγάπη γυρνά
συνέχεια σαν τον φονιά
στο ίδιο μέρος ξανά...