Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Θέλω να γυρίσω στα παλιά ....

Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
Θέλω την παλιά μου γειτονιά.
Θέλω να γυρίσω να σε βρω,
ένα βράδυ είναι αρκετό.