Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Παριος Τσιγαρο

Και σου λένε το τσιγάρο λίγο λίγο σε σκοτώνει
όμως τέτοια προδοσία με την πρώτη σε τελειώνει
σε τελειώνει..