Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Όμορφα Ταξιδια: Είναι 179 ετών,πιστοποιητικό γέννησης το 1835 – Εχ...

Όμορφα Ταξιδια: Είναι 179 ετών,πιστοποιητικό γέννησης το 1835 – Εχ...: Ενας Ινδός, ο Μαχάστα Μουράσι όχι μόνον υποστηρίζει αλλά και έχει επίσημα χαρτιά που αναγράφουν ως ημερομηνία γέννησής του την 6η Ιανου...