Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Θα είμαι πάντοτε εδώ ΠΑΡΙΟΣ

Θα είμαι πάντοτε εδώ
να σου γιατρεύω τον καημό
και να σου κλέβω το θυμό
από τα δυο σου μάτια