Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Να 'ταν η αποσταση γυαλι

Να 'ταν η απόσταση γυαλί με μια να το σπάσω
και ούτε μια στιγμή να μην σε ξαναχάσω